Memòria Anual

memoria 2022

 

Barcelona Forum District (BFD) és una associació d’empreses, institucions i entitats situades a l’àrea de negocis de la zona Fòrum de Barcelona, que té com a objectiu vincular l’activitat empresarial amb les persones i entitats del territori que lluiten per combatre la desigualtat social. L’entitat va iniciar la seva activitat fa 12 anys, al 2010, i els seus integrants promouen activitats i accions des de la perspectiva de la responsabilitat empresarial.

Tots els socis i col·laboradors del DFB comparteixen uns valors comuns:

  • Compromís social.
  • Activitat respectuosa amb el medi ambient.
  • Promoció de la cultura local.

MEMÒRIES ANTERIORS