Barcelona Forum District

Una gran àrea de negocis amb compromís social,
mediambiental i activitat cultural.

Responsabilitat Social

Promovem la inclusió i la inserció laboral de persones en situació de vulnerabilitat, amb el compromís empresarial de contribuir a la millora de la qualitat de vida i benestar del nostre entorn. L’entitat fomenta la igualtat entre dones i homes en l’àmbit laboral.

Compromís Mediambiental

La nostra dedicació a la sostenibilitat es reflexa en el nostre respecte cap al medi ambient, compromís per promoure el consum energètic eficient i la creació d’una zona mediambientalment responsable.

Activitat Cultural

Fomentem un entorn cultural dinàmic i en constant evolució, animant la participació activa de tots els nostres membres en les diverses activitats culturals generades a la zona.

Barcelona Forum District

Social Responsability Area

El Barcelona Forum District és una associació sense ànim de lucre única a Europa. Neix l’any 2010 amb l’objectiu de reunir aquelles empreses, institucions i entitats situades a la nova àrea de negocis de la zona Fòrum de Barcelona que comparteixen valors comuns en l’àmbit de la responsabilitat social, el compromís mediambiental i el desenvolupament cultural.

A més de les iniciatives individuals que els nostres membres porten a terme per promoure la inserció laboral de persones en risc d’exclusió social, la protecció del medi ambient i l’adopció de polítiques empresarials responsables, en aquests anys el BFD ha recolzat de manera activa iniciatives com les següents.

RSC

Promocionant pràctiques empresarials ètiques i sostenibles a Barcelona.

 

Inserció Laboral

Impulsant la igualtat d’oportunitats i fomentant la diversitat en el lloc de treball.

 

Districte

L’epicentre de la responsabilitat social i el compromís mediambiental a la zona del Fòrum.

 

Coneix l'abast de les accions del Districte Fòrum de Barcelona.

El nostre impacte en xifres

0

Empreses

Associades

0

Persones en pràctiques

formatives el 2023

0

Insercions

laborals al 2023

0

Insercions des de l’inici

d’activitat de l’associació

Promovem la Responsabilitat Social, el Compromís Mediambiental i el Desenvolupament Cultural

Transformant el Districte del Fòrum de Barcelona

A Barcelona Forum District (BFD) treballem des del 2010 per contribuir al benestar del nostre entorn i promoure uns valors comuns en l’àmbit de la responsabilitat social, el compromís mediambiental i el desenvolupament cultural entre les empreses i institucions que formen part de l’entitat. Més enllà de les accions individuals, BFD ha impulsat i ofert un ferm suport a iniciatives en el camp de la integració laboral de persones en situació de vulnerabilitat, projectes socialment responsables i protecció del medi ambient, entre d’altres. La nostra feina està redefinint el districte i creant una comunitat sostenible per a tothom.

Actualitat, Sostenibilitat, Inserció i Responsabilitat Social al Fòrum de Barcelona

NOTÍCIES

Contacta amb nosaltres