Participem al “Compromís pel Besòs i el Maresme”

recortada


L’Ajuntament de Barcelona ha creat una comissió de treball per elaborar un “Compromís pel Besòs i el Maresme”, un document que ha de servir de marc de referència de les actuacions que durà a terme el consistori durant els propers 15 anys en aquest barri. Aquesta comissió de treball s’impulsa a partir de la proposta feta per ERC i gràcies a l’acord de tots els grups de Govern. La comissió d’aquest barri del districte de Sant Martí està presidida pel regidor de Districte, David Escudé, i la regidora adscrita d’ERC, Elisenda Alamany. Formen part d’aquesta comissió la resta de grups municipals i representants de cadascuna de les entitats amb presència al barri: veïnals, educatives, d’oci juvenil, de dones, comerç, religioses, cooperatives, fundacions i altres com la nostra pròpia associació, Barcelona Forum District.

El Besòs i el Maresme és un barri situat al costat de la zona Fòrum, amb unes taxes d’atur superiors a la mitjana de la ciutat (11%) i una renda familiar per sota de la mitjana, i requereix d’una transformació integral. Per això, la comissió abordarà aquells àmbits en els quals es plantejaran actuacions concretes: urbanístiques, socials, de salut, mediambientals, de mobilitat i de seguretat, entre d’altres.

Barcelona Forum District ha estat convocada a participar en aquesta comissió, a través de les diverses sessions de treball que es desenvoluparan al llarg de l’any. L’objectiu és poder presentar a finals d’any les conclusions i mesures concretes del treball realitzat.

Related Posts